Geschiedenis van Judoclub Wervik

 

 


De judoclub werd opgericht in 1963.


De eerst dojo (oefenzaal) bevond zich in de zaal van ‘Ons Huis’, Vlamingenstraat. Men beschikte toen nog niet onmiddellijk over een tatami (judomat), zodat men een bache over houten planken spande. De jonge club telde al vlug 23 leden.


De training werd gegeven door Elie Labaere (1°dan). Elie hield het echter niet lang vol, zodat men in 1967 reeds enkele keren Norbert Poissonnier (dan 2° dan) moest aanspreken om trainingen te komen geven. Vanaf 1968 werd Norbert de vaste trainer van Judoclub Wervik. Dat is hij hedendaags nog altijd!


In 1967 kreeg de jonge club een nieuwe thuis. Na de bouw van de sportshal van Oosthove kreeg de judoclub de annexe als trainingslokaal toegewezen. Toen was dit een zeer mooie accommodatie. Weinig andere clubs waren zo goed voorzien. Later zou deze plaats voor heel wat misnoegen zorgen omdat de tatami bijna elke week moest weggedaan worden, omdat één of andere activiteit plaatsvond in de stadshal.


In 1994 werd uiteindelijk verhuisd naar de nieuwe sporthal ‘De Pionier’, waar de judoclub een krap lokaal kreeg toegewezen.


Norbert Poissonnier als hoofdtrainer vormde een 20-tal  zwarte gordels en in de jaren ‘70 werden veel mooie resultaten gehaald op verschillende competities en tornooien.


In 1998 werd een uitgebreid feestweekend gehouden nav 30 jaar Norbert als trainer, met Robert Vandewalle, met een gevuld weekendprogramma van tornooien en verschillende soorten trainingen gegeven door heel goede judokameesters.

Geschiedenis judoclub Geluwe

 

 

Onze judoclub vindt zijn oorsprong niet in Geluwe, maar in onze andere deelgemeente Kruiseke, dit in het jaar 1996 door wijlen Verfaillie Gerard.   Toen werd de club dan ook ‘Judoclub Kruiseke’ genoemd en hadden we het geluk een zaal te hebben achter het café ‘Het Vliegend Paard’ met de lieve Annie als uitbaatster.  De tatami diende wel telkens opnieuw klaargelegd en opgeruimd te worden omdat deze zaal ook nog voor andere activiteiten van plaatselijke verenigingen gebruikt werd.  Het was niet de modernste startplaats maar bood ons wel de mogelijkheid om een leuke club vol vrienschap uit te bouwen met tal van leden van zowel Kruiseke, Wervik, Geluwe, Kortrijk,…zerlfs een koppel uit Limburg die hier twee-wekelijks op bezoek kwam bij familie.


Na enkele jaren kwam de judozaal in Sporthal Ter Linde vrij en nodigde Stad Wervik ons uit om naar daar te verhuizen met als resultaat dat we de naam veranderd hebben in ‘Judoclub Geluwe’.


Door het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Gerard Verfaillie werd hij ‘pepe Gerard’ genoemd en zo de ‘Pepe Gerard’ van ieder lid die ooit bij ons ingeschreven werd.

Hij leerde ons dat vriendschap centraal staat en dat het welzijn van de leden het allerbelangrijkste is.


Doorheen het bestaan van de club hebben we tal van goede competiitie-judoka’s voortgebracht en ook enkele zwarte gordels.
We stonden heel  veel in contact met andere judoclubs waar wij af en toe naartoe gingen om te trainen, waarbij ook zij bij ons kwamen trainen.

Na het overlijden van ‘pepe Gerard’ had ik , Garreyn Sven en kleinzoon van Gerard Verfaillie, de eer om deze fantastische club te mogen voortzetten als voorzitter ondersteund door een sterk bestuur en een heel goed trainersteam die tot op heden nog steeds van heel grote waarde is voor onze club.

Wij zijn alvast heel trots op deze evolutie en zijn heel benieuwd wat de toekomst ons nog brengen kan.
Fusie judoclub Geluwe en WervikDe twee clubs hadden tot nu elk hun eigen werking op slechts enkele kilometers van elkaar.
Naar aanleiding van vergaderingen in 2017-2018 ingericht door het stadsbestuur Wervik ivm het vernieuwen van de sportaccommodatie in Ter Linde Geluwe begon het idee te rijpen bij beide clubs om de handen in elkaar te slaan.


De te krappe dojo ’s te Wervik en te Geluwe waren in elk geval een blijvend probleem voor de judoclubs die de grote aangroei van kleine judoka’s moeilijk kwaliteitsvol kunnen opvangen in deze kleine zaal.


De mogelijkheid dat een nieuwe grote zaal voor gevechtssporten gebouwd zou worden, zou zeker een oplossing zijn voor de krappe behuizing van Judoclub Geluwe en Judoclub Wervik.


Toen de werkingen werden vergeleken, bleek dat heel veel zaken identiek waren en dat de krachten bundelen enkel voordelen kan bieden op veel vlakken.  In plaats van twee clubs die zich inzetten om alle mogelijke vormen aan te bieden, is er meer kans op slagen en op kwaliteitsvol aanbod als we samen de verschillende onderdelen aanbieden:


  • inrichten van kleuterjudo
  • opsplitsen van trainingen in verschillende leeftijdsgroepen of volgens gordelkleuren
  • inrichten van zelfverdediging
  • inrichten van activiteiten
  • deelname aan tornooien
  • voorbereiden tot behalen van zwarte gordel
  • vergroten trainersteam met verschillende ervaring
  • opzetten trainingsschema’s en programma’s
  • opmaken subsidiedossiers en financiële gezondheid opvolgen


Beide clubs stonden ook voor de opgave van het oprichten van een vzw structuur, teneinde zichzelf alsook de het bestuur, de leden en de vrijwilligers te beschermen.


Een gemeenschappelijke ervaring  van samenwerking was er bij de deelname aan de gevechtssportgala in 2017.


In augustus-september 2018 werden de eerste verkennende gesprekken gevoerd.
In oktober-november namen beide besturen de beslissing om over te gaan tot fusie.


Op 16.11.2018 ging de oprichtingsvergadering door van de nieuwe club.


De leden van de twee besturen zijn de oprichters van de nieuwe club die een vzw-structuur heeft.


Alle leden van de clubs kregen inspraak in de nieuwe naam. De bestuursleden kozen elk een top 10 uit 70 inzendingen en de naam met de meeste stemmen werd gekozen.


Het nieuwe logo van de club is een samenvoeging van de twee logo’s van de gefusioneerde clubs,
waar we heel trots op zijn en dit volgens het ontwerp van Thierry Depoortere.


Zo werd de nieuwe judoclub geboren…uit een bron van twee rotsvaste clubs die de handen in elkaar hebben geslagen, met het oog op een vernieuwende en ethisch verantwoorde toekomst met voor onze leden.


JUDOCLUB AKOGARE: ‘A Club With A Spirit!’